LM-Activator™ artikelserie

LM-Activator™ effektiverar arbetsflödet inom ortodontisk behandling av barn i Finland

En av många tandläkare som använder LM-Activator™ i sitt dagliga arbete är tandläkaren Kaisa Packalén som tog examen från Åbo universitet 2017. Sedan 2019 arbetar Kaisa i Nådendal, en medelstor stad i sydvästra Finland, på den kommunala tandkliniken som assisterande tandläkare till ortodontisten som ansvarar för behandlingarna. Finland är det vanligt på de kommunala klinikerna att en av allmäntandläkarna får en fortbildning i ortodonti för att ta hand om den dagliga verksamheten kring ortodontiska behandlingar av barnpatienter.


Tandregleringsspecialistens perspektiv och roll som konsult i teamet

Jag har erhållit goda kliniska behandlingsresultat med LM-Activator™ i 15 år. Problem med trångställning, ökat horisontellt överbett och traumatiskt djupt bett med gingival kontakt har korrigerats framgångsrikt, och även där vi inte har kunnat eliminera eller korrigera patientens bettfel helt, har tandskenan kunnat förhindra att problemen förvärrats”, säger Minna-Maria Tervonen, ansvarig tandläkare, DDS, tandregleringsspecialist

Användning av LM-Activator™ ingår i tandhygienistutbildningen och är en del av deras arbete

Tandhygienister lär sig att använda LM-Activator™ redan under studierna. De kan behandla patienterna i sitt dagliga arbete och kan självständigt erbjuda vägledning oberoende av en tandregleringsspecialist. I den här artikeln beskriver Jaana Manneros, lärare inom ortodonti, ortodontiutbildningens upplägg och innehåll på tandhygienistprogrammet på Turku University of Applied Sciences, och tandhygienist Elina Perkkiö, beskriver tandskenornas roll i det dagliga arbetet.