Användning av LM-Activator™ ingår i tandhygienistutbildningen och är en del av deras arbete

Tandhygienister lär sig att använda LM-Activator™ redan under studierna. De kan behandla patienterna i sitt dagliga arbete och kan självständigt erbjuda vägledning oberoende av en tandregleringsspecialist. I den här artikeln beskriver Jaana Manneros, lärare inom ortodonti, ortodontiutbildningens upplägg och innehåll på tandhygienistprogrammet på Turku University of Applied Sciences, och tandhygienist Elina Perkkiö, beskriver tandskenornas roll i det dagliga arbetet.

Jaana Manneros, lärare inom ortodonti, Turku University of Applied Sciences

Ortodonti ingår i utbildningen av tandhygienister

Utbildningen av tandhygienister tar sammanlagt ca 3,5 år. Vid Turku University of Applied Sciences erbjuds grundmodulen i ortodonti på vårterminen under andra studieåret. Den inkluderar bland annat de teoretiska grunderna avseende hur bettfel utvecklas, bettfelsavvikelser och förutsättningar för ortodontisk behandling. Under den praktiska utbildningen tar studenterna fram avtryck av sina egna tänder och lär sig tandhygienistens roll inom ortodontisk behandling.


På hösten under det tredje studieåret går studenterna vidare till mer avancerade studier om olika typer av ortodontiska apparater – inklusive LM-Activator™ – och lär sig att konstruera fasta apparater i praktiken: Studenterna lär sig om separation, val av band, cementering, sammanfogning av tuber, infästning av beslag, ligering, borttagning av fasta apparater och egenvård. De övar också på montering och borttagning av fastsittande retainer.


Kursplanen inkluderar även praktiska övningar med LM-Activator™ på höstterminen under det tredje studieåret. Studenterna använder LM-OrthoSizer™ för att mäta avtrycken de gjort tidigare och välja en lämplig storlek på LM-Activator™ baserat på mätresultaten. Studenterna provar olika LM-Activator™-modeller, provar apparaterna i den egna munnen och väljer en lämplig modell och storlek åt sig i enlighet med anvisningarna för användning av LM-Activator™.


När studenterna sedan börjar arbeta som tandhygienister fortsätter de att lära sig mycket från att arbeta med tandregleringsspecialister, eftersom alla specialister har sitt eget sätt att arbeta på.

Jaana Manneros, lärare inom ortodonti, Turku University of Applied Sciences

Med LM-Activator™ kan tandhygienisterna arbeta mer självständigt

Tandhygienister arbetar relativt självständigt när det gäller behandling med LM-Activator™. Tandhygienisten mäter och bedömer vilken som är den lämpligaste apparaten för patienten för att säkerställa rätt storlek, ger instruktioner om hur apparaten ska användas, och motiverar patienten att använda den. Tandhygienisten genomför även uppföljande kontroller och följer upp utvecklingen av patientens bettfel och apparatens skick, samt försäkrar att apparaten används enligt tandregleringsspecialistens anvisningar.


LM-Activator™ är bekväm och enk el att använda både för patienten och för en nyexaminerad tandhygienist som precis börjat arbeta i tandvårdsteamet. Att välja en lämplig storlek på LM-Activator™ och anpassa den efter är relativt enkla uppgifter. Vid behov kan apparaten enkelt justeras för att t.ex. för att den inte ska trycka eller skava. Det krävs inga stora mängder komplicerade ortodontiskatillbehör i behandlingsrummet. Det är lätt att lära patienter att använda apparaten. Tandhygienister har oftast många olika tips och knep när det gäller att motivera patienter att använda apparaterna!

Elina Perkkiö, tandhygienist

I tandhygienistens roll ingår också uppföljning och identifiering av eventuella problem

Ibland kan det vara problem i början vid behandling med LM-Activator™, t.ex. att apparaten ramlar ut under natten och patienten hittar den på kudden nästa morgon. Det kan ibland vara svårt för tandhygienisten att avgöra om patienten behöver mer motivation och hjälp att använda apparaten, eller om grundorsaken till problemet finns någon annanstans, t.ex. om patienten har svårt att andas genom näsan.


Det är en bra idé att följa upp användningen av apparaten med hjälp av en motivationskalender som patienten har hand om, speciellt i början av behandlingen. Att fylla i kalendern och granska anteckningarna tillsammans i samband med besök kan också vara ett bra sätt att motivera patienten.


Patienten behöver bara gå på uppföljningsbesök varannan eller var tredje månad, vilket är mycket mer sällan än vid ortodontisk behandling med t.ex. fast apparatur. Tandhygienisten kan remittera ett barn som genomgår ortodontisk behandling till en tandregleringsspecialist för undersökning eller konsultation, när ett önskat stadie i växelbettet eller i relationen mellan över- under underkäke (molarrelation och överbett) uppnåtts.

Tandhygienisten vägleder och motiverar, men framgångsrik behandling kräver alltid samarbete

Om den används rätt och regelbundet hjälper LM-Activator™ till att uppnå önskade behandlingsresultat. Jag tror att tandhygienister har en nyckelroll när det gäller att utbilda och motivera patienter att använda avtagbara ortodontiska apparater. Förutom att lära och motivera barnet är det också viktigt att vägleda och motivera föräldrarna, eftersom det är de som hjälper barnet hemma varje dag och har möjlighet att bidra till en framgångsrik behandling. En framgångsrik behandling med LM-Activator™ är alltid beroende av ett bra samarbete inom tandvårdsteamet och med patienten och patientens föräldrar.


I många regioner används redan LM-Activator™ av andra generationen. Många av dagens vuxna kommer ihåg hur de fick ortodontisk behandling med LM-Activator™ som barn och ser fram emot att deras barn ska få en egen. De vet hur enkelt och bekvämt LM-Activator™ kan fungera till att styra tänderna.

Elina Perkkiö, tandhygienist

LM-Activator™ artikel nr 3