Tandregleringsspecialistens perspektiv och roll som konsult i teamet

Skulle du kunna presentera dig själv och beskriva ditt jobb som tand-
regleringsspecialist?

Jag heter Minna-Maria Tervonen och jag är specialist inom ortodonti och ansvarig tandläkare på tandhälsovårdsavdelningen i Mehiläinen Länsi-Pohja Oy i Kemi, Finland. Mitt kliniska arbete är helt inriktat på ortodonti och inkluderar screening, behandlingsplanering, konsultation och alla typer av ortodontiska behandlingar med fasta och löstagbara ortodontiska tandskenor.

Hur är ortodontibehandlingen organiserad i din region?

Enligt det nya nationella regelverket ska barn undersökas åtminstone i första, tredje, femte och åttonde klass, och screeningen utförs av olika typer av tandvårdspersonal (tandläkare, tandhygienister, tandläkarassistenter). I Kemi har vi i höst börjat med kontroller på plats i skolan, med en mobil tandvårdsklinik. Alla tandläkare utför också ortodontisk behandling. Patienter remitteras till tandregleringsspecialistenendera direkt eller så tillfrågas jag om konsultation, då jag endera sätter mig in i patientens journal eller, vid behov, rådgör med en annan tandläkare medan patienten sitter i stolen. LM-Activator™ är en av de vanligaste tandskenorna som vi använder för ortodontisk behandling.

Vilka fördelar finns det med behandling med LM-Activator™ ur tandregleringsspecialistens perspektiv?

LM-Activator™ är enkel att använda och är bekväm och säker för patienten. Idealiskt bett är inbyggt i tandskenan, vilket gör den säker att använda även för tandregleringsspecialisten. När behandlingen påbörjas vid rätt tidpunkt verkar patientens bett nästan anpassa sig självt utan behov av fler komplicerade apparater!


Vi har erhållit goda resultat med LM-Activator™ för många patienter. När det gäller yngre barn i åldern 5–6 år är första besöket mycket viktigt, eftersom föräldrarna måste informeras i detalj om hur tandskenan ska användas. Små barn blir ofta intresserade av behandlingen och gillar också att fylla i LM-Activator™ patientmotiveringsstig med klistermärken. Äldre barn kan vara en större utmaning, eftersom deras motivation att använda tandskenan kan minska när de närmar sig puberteten. Bettfel har ofta utvecklats vidare och det går då eventuellt inte längre att uppnå resultat endast genom styrning av framkommande tänder. I det här läget blir det nödvändigt att flytta tänderna, vilket är mer smärtsamt. Jag skulle vilja se en större användning av interceptiv behandling för ungdomar i framtiden. Behandlingarna som vi använder baseras på forskningsresultat inom interceptiv ortodonti.

Underlättar användningen av LM-Activator™ när det gäller att minska de sammanlagda kostnaderna för behandlingen?

Ja, definitivt. Patienter som använder tandskenan behöver inte komma på många kontrollbesök, och dessa är ofta korta. Uppföljande besök kan dessutom ofta skötas av annan tandvårdspersonal utan att tandläkare behöver närvara. Kostnaderna för LM-Activator™ är låga: om tandskenan används rätt kan patienten slippa dyra ortodontiska behandlingar i framtiden. LM-Activator™ kan hjälpa till att förhindra att bettfel förvärras, och behandlingsresultaten är oftast goda och, enligt forskningsstudier, även stabila.

Vilka typer av bettfel kan LM-Activator™ korrigera effektivt?

Enligt min erfarenhet är den här tandskenan mycket effektiv vad gäller behandling av de vanligaste typerna av bettfel. Det här inkluderar t.ex. Klass II eller distalt bett, djupt bett och öppet bett, ökat horisontellt och vertikalt överbett, mindre trångställning och separation, funktionella läpp- och tungstörningar och saxbett.

Jag har erhållit goda kliniska behandlingsresultat med LM-Activator™ i 15 år. Problem med trångställning, ökat horisontellt överbett och traumatiskt djupt bett med gingival kontakt har korrigerats framgångsrikt, och även där vi inte har kunnat eliminera eller korrigera patientens bettfel helt, har tandskenan kunnat förhindra att problemen förvärrats.

Minna-Maria Tervonen, ansvarig tandläkare, DDS, tandregleringsspecialist

LM-Activator artikel nr 2