Purennanohjain osana jokaisen hammaslääkäriopiskelijan kliinistä oppimista

Tiina Ikävalko on ammatiltaan kliininen opettaja, joka valmistui hammaslääkäriksi Oulun yliopistossa vuonna 1988. Ikävalko suoritti ensin 16 vuotta hammaslääkärin tehtäviä Suonenjoella, erikoistuen ortodontiaan 2004 ja valmistuen oikojaksi vuonna 2007. Vuodesta 2011 lähtien hän on opettanut yliopiston ja sairaalatyön puitteissa sekä teoria- että kliinistä opetusta. Hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 2016.


Ikävalkon täysipäiväinen tehtävä on Itä-Suomen yliopistossa ja sivuvirka Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Näiden lisäksi hän opettaa myös erikoistuvia hammaslääkäreitä. Ikävalko kertoo olevansa unelmatyössään, kun hän saa työskennellä opiskelijoiden kanssa ja samalla sairaalatyö tuo erilaista näkemystä alaan. Potilaina hänellä on lasten lisäksi erikoissairaanhoidossa oikomis-kirurgisia potilaita sekä yksityispuolella lapsia ja aikuisia.

Kliininen opettaja Tiina Ikävalko ja oikomispotilaita hoitava saliopettaja, HLL Wilma Valkeapää, Pohjois-Savon hyvinvointialueen hammaslääketieteen opetusyksikkö

Hammaslääkärin tulee hallita oikomisen perusteet

Hammaslääkärin perusopintoihin sisältyy kaksi ortodontian kurssia: purentavirheiden tunnistaminen ja miten purentavirheitä hoidetaan. Yksi luento käsittelee LM-Activator™ -purennanohjainta.

Kaksi ensimmäistä vuotta opetusohjelmassa on prekliinistä työtä. Kolmannen vuoden puolivälissä kandit aloittavat klinikkatyön, jolloin opiskelijat harjoittelevat ensin simulaatiolaboratoriossa Fantom-harjoittelupäällä. Ortodontiasta on seitsemän harjoitustyötä kolmannen vuoden keväällä,” Ikävalko kertoo.


Jokaisen hammaslääkärin on omattava tietty osaamisen perustaso, jotta pystyy tunnistamaan olemassa olevat purentavirheet sekä haitallisen kehityksen lapsilla. Heidän pitää myös oppia hallitsemaan oikomiseen liittyvät ensiaputehtävät, esim. jos jokin kojeessa sattuisi menemään rikki. Aikuisten kohdalla tulee tunnistaa purentavirheet, esim. parodontologian ongelmatapauksissa on huomioitava, että taustalla saattaakin olla purentavirhe. Lasten oikomishoidossa tulee myös hallita purennanohjain- sekä Quadhelix-hoito.

Opetusklinikkatyöstä tärkeää kokemusta kandeille

Opetusklinikkana toimii sairaalan poliklinikka, mutta sen potilaat ovat terveyskeskuksen kautta saapuvat lapset. Kuopion kaupungin kanssa on sovittu, että postinumeron perusteella tietyt lapset kuuluvat oikomishoidon
ja muun suuhoidon puolesta opetusklinikalle. Kandit eli hammaslääkäriopiskelijat ovat opettajien vastuulla opetusklinikalla.

Jokaiselle kandille oma LM-Activator™ purennanohjainpotilas

LM-Activator™ -purennanohjainta käytetään klinikkasalissa, jossa jokainen kandi saa ensimmäisenä oikomispotilaana hoidettavakseen purennanohjainpotilaan, joka on jo aiemmin seulottu. Kun potilas tulee
opetusklinikan vastaanotolle, kandi tutkii, ottaa jäljennökset ja valokuvat sekä tekee lähetteet röntgenkuviin. Sen jälkeen opettaja ja kandi katsovat yhdessä dokumentit ja tekevät niiden perusteella diagnoosit ja hoitosuunnitelman. Seuraavalla käynnillä LM-Activator™ -purennanohjain sovitetaan potilaan suuhun. Kandi seuraa potilasta seuraavan parin opiskeluvuoden aikana ja tarkkailee, kuinka hoito tehoaa.


Kuopion ortodontian opetusklinikan toimintatapa tarjoaa ihanteellisen tavan oppia lasten varhaista oikomishoitoa. ”Kun kandi alusta lähtientutkii potilaan ja suunnittelee hoidon, sekä toteuttaa sen, tulee hänelle hyvä kuva hoitokokonaisuudesta – mitä kaikkea voi eteen tulla”, Tiina Ikävalko toteaa.

Oikomiseen erikoistuminen

Suomessa koulutetaan hammaslääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä neljällä paikkakunnalla: Oulu, Kuopio, Turku ja Helsinki. Näiden lisäksi Tampereella voi erikoistua oikomiseen. Kuopiossa hammaslääkäriopiskelijoita otetaan vuosittain sisään yhteensä 40.


Jokaisella vuosikurssilla muutama opiskelija innostuu oikomisesta. Oikomisen erikoistumiseen haetaan vuosittain ja professorit seuraavat tilannetta. ”Opiskelijat hakevat yliopistosta opinto-oikeutta ja hankkivat itse erikoistumispaikan, minkä saaminen saattaa olla välillä haasteellista, sillä erikoistumispaikkaan tarvitaan aina myös sopiva ohjaaja”, kertoo Ikävalko. Osa erikoistumisajan harjoittelusta eli työskentelystä suoritetaan sairaalassa ja osa terveyskeskuksessa.

Oikomishoito LM-Activator™ -purennanohjaimella on helposti ja kustannustehokkaasti perushammaslääkäreiden ja suuhygienistien toteutettavissa. Diagnoosin ja hoidonsuunnittelun jälkeen erikoishammaslääkäreillä jää aikaa muuhun.

Tiina Ikävalko, EHL, HLT

LM-Activator™ artikkeli nro 4