Hyödyt hammaslääkärille

EDUT POTILAIDEN HOITAMISESTA LM-ACTIVATOR™-KOJEELLA

Korjaa purentavirheitä tehokkaasti

  • Korjaa tyypillisiä purentavirheitä, kuten suurentuneen horisontaalisen ylipurennan, suurentuneen vertikaalisen ylipurennan, syväpurennan, avopurennan, Angle II -luokkaa ja etualueen ristipurentaa. Sagittaali- ja vertikaalisuhdetta voidaan korjata samanaikaisesti.
  • Estää purentavirheen vaikeutumisen
  • Voi vähentää lisähoidon tarvetta merkittävästi
  • Kliinisesti ja tieteellisesti tutkittu

Tuloksemme osoittivat hoidettujen potilaiden horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan, sagittaalisen molaarisuhteen sekä ahtauden parantuneen merkittävästi.”

Myrlund R., et al. One year treatment effects of the eruption guidance appliance in 7- to 8-year -old children: a randomized clinical trial. European Journal of Orthodontics, 2015:37(2):128-134. https://doi.org/10.1093/ejo/cju014

Kustannustehokas hoitomenetelmä

Mutkattomampi hoito mahdollistaa kustannusten ja ajan säästöä, kun useampia potilaita voidaan hoitaa.

  • Kattava mallivalikoima.
  • Edullinen koje.
  • Hoito voidaan aloittaa heti.
  • Lyhyt tuoliaika, sillä tarkastukset ovat nopeita ja eivät niin usein tapahtuvia.
  • Kliininen työ ei edellytä oikomislääkärien täyttä osallistumista.

Säästääkö LM-Activatorin käyttö hoidon kokonaiskustannuksia?

”Kyllä, ehdottomasti. Kojeen vaatimia potilaskäyntejä on harvoin, ja nekin ovat yleensä nopeita ja lyhyitä. Kontrollit ovat myös pääosin hoidettavissa työnjaolla eivätkä aina vaadi hammaslääkärin läsnäoloa. LM-Activatorin™ kustannukset ovat pienet: mikäli kojetta on pidetty oikein, on mahdollista jatkossakin välttyä muulta kalliilta oikomishoidolta. LM-Activatorin™ avulla on mahdollista estää purentavirheiden paheneminen ja saavutettava hoitotulos on yleensä hyvä sekä tutkimusten mukaan myös stabiili.”

Minna-Maria Tervonen, dentist-in-charge, DDS, Specialist in Orthodontics
Read the article >