Hoito LM-Activator™-purennanohjaimella

ENNALTAEHKÄISEVÄ VARHAISEN VAIHEEN OIKOMISHOITOMENETELMÄ

Ihanteellinen aika hoidolle LM-Activator™-kojeella on ensimmäisen vaihdunnan aikana, kun ensimmäiset hampaat ovat vaihtumassa. LM-Activator™ ohjaa hampaita, tuo leukaa eteenpäin ja laajentaa hammaskaaria vaihduntahampaistossa. Kojeen käyttö korjaa ja kohdistaa sagittaali- ja vertikaalisuhdetta samanaikaisesti. Erillisiä vaiheita ei tarvita.

  • Purentaa voidaan ohjata kolmiulotteisesti.
  • LM-Activator™ soveltuu suurentuneen vertikaalisen ylipurennan tai syväpurennan, suurentuneen horisontaalisen ylipurennan, avopurennan, ahtauden, etualueen ristipurennan ja Angle II -luokan tai sen tendenssin hoitoon.

Mallin valinta

Kaksi LM-Activator™-mallien perusominaisuutta: LOW (matala) ja HIGH (korkea). Ne ovat saatavilla lyhyemmillä tai pidemmillä molaariosilla: SHORT (lyhyt) ja LONG (pitkä). Kojeet ovat näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

Malli on valittava aina oikomishoidon asiantuntijan tekemän tai hänen valvonnassaan tehdyn tutkimuksen ja diagnoosin perusteella.

Koon valinta

LM-OrthoSizer™ on työkalu, joka auttaa oikean LM-Activator™-koon valinnassa. Koko on viitteellinen, ja LM-Activator™-kojetta on aina sovitettava oikean
koon varmistamiseksi.

LM™-oikomiskojeiden käyttö kasvun aikana

PINKKI LM-Trainer | KELTAINEN, ORANSSI LM-Activator Short | SININEN, VIHREÄ LM-Activator Long

LM-Activator™-mallien kuvaus

LOW (matala) -malli soveltuu monien eri purentavikojen hoitoon: suurentunut horisontaalinen ylipurenta, suurentunut vertikaalinen ylipurenta/syväpurenta, ahtaus etualueella, dentoalveolaarinen ristipurenta etualueella, rotaatiot etualueella, Angle II -luokka, saksipurenta / sivualueen ristipurenta tai ylipuhjennut yläetualue eli gummy smile.

HIGH (korkea) -malli paksummalla premolaari- ja molaarialueeella. Suunniteltu erityisesti skeletaalisen ja dentoalveolaarisen avopurennan hoitoon.


Sekä LOW (matala)- että HIGH (korkea) -mallista on saatavilla kaksi pituutta: SHORT (lyhyt) ja LONG (pitkä).

SHORT (lyhyt) -malli lyhyemmällä molaariosalla, kun toiset molaarit eivät ole vielä puhjenneet.

LONG (pitkä) -malli pidemmällä molaariosalla, kun toiset molaarit ovat jo puhjenneet tai puhkeamassa.

Kaaren leveydelle on kaksi vaihtoehtoa. Yleisimmin käytetty kaaren leveys on NARROW (kapea) standardilla tai normaalilla kaarella.

WIDE (leveä) -mallit on suunniteltu erityisesti Aasian markkinoille. Se soveltuu myös tietyille Latinalaisen Amerikan markkinoille.

Kaikkia LM-Activator™ 2 -malleja on saatavilla myös inkisiivialueen vahvistuksella kestävyyden parantamiseksi. Tämä malli on REINFORCED (vahvistettu). Se on suunniteltu erityisesti syväpurentaa varten mutta soveltuu myös muille potilaille, jotka hyötyvät tukevasta etualueesta tai paremmasta kestävyydestä ja kulumiskestävyydestä.  Suosittelemme sitä vain yli 8-vuotiaille potilaille.

LM-Trainer™

LM-Trainer™-kojetta voi käyttää maitohammasvaiheessa esim. ennen LM-Activator™-hoitoa. Sitä voi myös käyttää haitallisten funktioiden ja tapojen korjaamisessa, kuten poikkeava nielemistapa ja suuhengitys, kun haitalliset tavat voivat aiheuttaa purentavikoja.

LM-OrthoSizer™

LM-OrthoSizer™ auttaa sopivan koon valinnassa. Se mittaa etäisyyden yläinkisiivien yli ja antaa indikaation sopivasta koosta.

LM 9400 LM-OrthoSizer™

LM 9400 mittaa etäisyyden yläinkisiivien yli eli vasemman lateraalisen inkisiivin distaalipinnasta oikean lateraalisen inkisiivin distaalipintaan.

LM 9402 LM-Activator™ 2 OrthoSizer™

LM 9402 mittaa etäisyyden yläinkisiivien yli eli vasemman lateraalisen inkisiivin distaalipinnasta oikean lateraalisen inkisiivin distaalipintaan. Se on tarkoitettu käytettäväksi LM-Activator™ 2 -mallisarjan kanssa. Tarkkuutta parantavat eri mitat ylä- ja alaleualle.

Molemmat ovat yhteensopivia LM™-peilinkahvojen (LM 25 SI/XSI/ES, LM 28 XSI/ES) kanssa.