Mallin valinta

MALLIN HELPPO VALINTA

Yleisiä vaiheita LM-Activator™-mallin VALINTAAN

Alla oleva valintakaavio sisältää yleisiä perusohjeita oikean LM-Activator™-kojeen valitsemiseen potilaalle. On hoitavan lääkärin yksinomaisella vastuulla arvioida ja määrittää, mikä malli sopii yksittäiselle potilaalle parhaiten.

LM-Activator™-kojeen mallien perusominaisuudet: LOW (matala) ja HIGH (korkea). Ne ovat saatavilla lyhyemmillä tai pidemmillä molaariosilla: SHORT (lyhyt) ja LONG (pitkä). Kojeet ovat näiden ominaisuuksien yhdistelmiä. LM-Activator™ 2 -malleja on saatavilla myös kahdella kaaren leveydellä: NARROW (kapea) tai WIDE (leveä). Lisäksi saatavana on REINFORCED (vahvistettu) -malli, jossa on inkisiivialueella kova vahvike. Malli on valittava aina oikomishoidon asiantuntijan tekemän tai hänen valvonnassaan tehdyn tutkimuksen ja diagnoosin perusteella.
Onko purentavian tyyppi suurentunut horisontaalinen ylipurenta, suurentunut vertikaalinen ylipurenta/syväpurenta, ahtaus etualueella, dentoalveolaarinen ristipurenta etualueella, rotaatiot etualueella, AII-luokka, saksipurenta / sivualueen ristipurenta tai ylipuhjennut yläetualue eli gummy smile?
Onko kasvojen tyyppi Neutral tai Short face?
Valitse LOW (matala) -malli.
Onko purentavian tyyppi etualueen avopurenta?
Onko kasvojen tyyppi Long face?
Valitse HIGH (korkea) -malli

Kasvumallit / kasvojen tyypit

  • LOW angle: Short face, Hypodivergent, Brachyfacial
  • Neutral angle: Neutral growth pattern, Mesofacial
  • HIGH angle: Long face, Hyperdivergent, Dolichofacial
Ovatko pysyvät toiset molaarit jo puhjenneet?
Ei.
Valitse SHORT (lyhyt) -malli.
Ovatko pysyvät toiset molaarit jo puhjenneet?
Kyllä tai puhkeamassa.
Valitse LONG (pitkä) -malli.
Hammaskaaren leveys Kapea tai tavallinen
Valitse Narrow (kapea) -malli.
Hammaskaaren leveys Leveä.
Valitse Wide (leveä) -malli.
Vaihtoehto: Tarvitaanko inkisiivialueella vahvistusta?
Valitse Reinforced (vahvistettu) -malli.

Hoitava lääkäri on yksin vastuussa diagnoosista ja hoidosta. Hänen vastuullaan on myös määrittää potilaskohtaisesti, sopiiko potilaan hoidossa käytettäväksi LM-Activator™, LM-Trainer™ tai jokin muu LM-Dental™-tuote, sekä vastata hoitotuloksista LM-Activator™- tai LM-Trainer™-kojetta tai muita LM-Dental™-tuotteita käytettäessä. Hammaslääkäri yksin päättää käytettävästä tuotteesta ja sen käyttötavasta sekä valitsee tarvittaessa yksittäiselle potilaalle soveltuvan tuotteen. Noudata valmistajan käyttöohjeita.

Katso video ”Oikean kojemallin valinta”