Varhaisen vaiheen oikomishoito

VARHAISEN VAIHEEN OIKOMISHOIDON TÄRKEYS

Ihanteellinen aika hoidolle LM-Activator™-kojeella on vaihduntahampaiston aikana, kun ensimmäiset hampaat ovat vaihtumassa. Varhainen hoito voi vähentää lisähoidon tarvetta ja mahdollisesti sen voi jopa välttää kokonaan. Tutkimusten mukaan maitohampaiden purentaviat säilyvät ja usein pahenevat hampaiston kehittyessä. LM-Activator™ ohjaa hampaita ja leukoja hellävaraisesti tarvittaessa.

Tulokset osoittavat, että ensimmäisen vaihdunnan aikainen hoito purennanohjaimella on tehokas hoitomuoto purentavirheille Angle II -luokan tai sen tendenssin, suurentuneen horisontaalisen ylipurennan, syväpurennan, avopurennan, ahtauden, etualueen ristipurennan tai bukkaalisen ristipurennan (saksipurenta) tapauksissa.

Katri Keski-Nisula, et al. Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, controlled study on the effects of the eruption guidance appliance. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, February 2008
doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.05.039

Helppoa ja yksinkertaista hoitoa

Koje oikoo ja ohjaa hampaat kaarelle, tasoittaa hammaskaaret ja korjaa niiden keskinäistä suhdetta yhdessä hoitovaiheessa usean eri hoitovaiheen sijaan.

Tehokas menetelmä

Tehokas hoitomuoto purentavirheille Angle II -luokan tai sen tendenssin, suurentuneen horisontaalisen ylipurennan, syväpurennan, avopurennan, ahtauden, etualueen ristipurennan tai bukkaalisen ristipurennan (saksipurenta) tapauksissa.

LM-Activator, poika ja tyttö

Tutkimuksiin pohjautuva hoitomuoto

Tutkimustuloksien tukema hoitomuoto, ja kojetta on käyttänyt jo miljoona potilasta ympäri maailman.


MILLOIN LM-ACTIVATOR™-KOJETTA KÄYTETÄÄN

Varhaisen vaiheen interseptiivinen hoito

LM-Activator™ on osoittautunut tehokkaaksi vaihdunnan eri vaiheissa ilmenevien purentavikojen hoidossa.

vertikaalinen ylipurenta

Vertikaalinen ylipurenta,
syväpurenta

Horisontaalinen ylipurenta

Avopurenta

Ahtaus

Etualueen ristipurenta

Anglen luokitus II

LM-Activator™ korjaa tyypillisiä purentavikoja, kuten suurentunut vertikaalinen ylipurenta tai syväpurenta, suurentunut horisontaalinen ylipurenta, avopurenta, ahtaus, etualueen ristipurenta ja Anglen luokitus II tai sen tendenssi. Sagittaali- ja vertikaalisuhteet voidaan korjata samanaikaisesti.

LM™-oikomiskojeiden käyttö kasvun aikana

PINKKI LM-Trainer™ | KELTAINEN, ORANSSI LM-Activator™ Short | SININEN, VIHREÄ LM-Activator™ Long

KÄYTTÖAIHEET

Potilaan purentaviasta, sen vaikeudesta ja potilaan motivaatiosta on tehtävä perusteellinen tapauskohtainen analyysi. Potilaan dentoalveolaaristen, skeletaalisten ja toiminnallisten ominaisuuksien arvioiminen on olennainen osa valittaessa potilaita LM-Activator™-hoitoon. Tyypillisiä tapauksia ovat syväpurenta, ahtaus ja dentoalveolaarinen ristipurenta etualueella.

Kaavio opastaa tapausten valinnassa:

Vaikutusta ei ole todistettu seuraaville:

  • Skeletaalinen AIII-luokka
  • Keskiviivojen poikkeama > 3 mm. *)
  • Erittäin kapea yläkaari. *)
  • Palataalisesti impaktoituneet hampaat. *)
  • Vaikeat taka-alueen rotaatiot. *)
  • Täysin puhjenneet etualueen hampaat, joiden kallistusta on korjattava (torque). *)

*) Voidaan hoitaa yhdistelmähoitona. (LM-Activator™-kojetta voidaan käyttää yhdessä muiden oikomiskojeiden, kuten Quad Helixin, kanssa.)

Hoitava lääkäri on yksinomaan vastuussa diagnoosista ja hoidosta. Hänen vastuullaan on myös määrittää potilaskohtaisesti, sopiiko potilaan hoidossa käytettäväksi LM-Activator™, LM-Trainer™ tai jokin muu LM-Dental™-tuote, sekä vastata hoitotuloksista LM-Activator™- tai LM-Trainer™-kojetta tai muita LM-Dental™-tuotteita käytettäessä. Hammaslääkäri yksin päättää käytettävästä tuotteesta ja sen käyttötavasta sekä valitsee tarvittaessa yksittäiselle potilaalle soveltuvan tuotteen. Noudata valmistajan käyttöohjeita.