Oikojan näkökulma ja konsultoiva rooli tiimissä

Kertoisitko itsestäsi ja työstäsi oikojana?

Nimeni on Minna-Maria Tervonen ja olen oikomishoitoon erikoistunut hammaslääkäri sekä vastaava hammaslääkäri Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n Kemin suun terveydenhuollon yksikössä. Kliinisessä työssäni teen pelkästään oikomishoitoa: seulontaa, hoitosuunnitelmia, konsultaatioita sekä kaikentyyppisiä oikomishoitoja kiinteillä- ja irtokojeilla.

Miten oikomishoito on toteutettu alueellasi?

Uuden asetuksen mukaan 1-, 3-, 5- ja 8-luokkalaiset tulee minimissään tarkistaa ja seulontaa tehdään kaikissa näissä tarkastuksissa eri ammattilaisten toimesta (suuhygienisti, hammashoitaja, hammaslääkäri). Uutena toimintana olemme tänä syksynä Kemissä aloittaneet oppilaiden pop-up tarkastukset kouluilla liikuteltavan hammashoitoyksikön hankinnan myötä. Kemissä kaikki hammaslääkärit tekevät myös oikomishoitoa. Oikojana minulle tulee sekä potilaita suoraan tai minulta pyydetään konsultaatiota joko niin että katson potilaan tiedot tai pyydettäessä käyn toisessa hoitohuoneessa konsultoimassa potilaan ollessa tuolissa. LM-Activator™ on yksi yleisimmin käytetyistä oikomishoitomuodoista meillä.

Mitkä ovat mielestäsi purennanohjaimen käytön edut oikojan näkökulmasta?

LM-Activator™ on helppo, mukava ja turvallinen potilaalle. Kojeessa on valmiina ideaalipurenta, joten se on turvallinen myös oikojalle. Purenta muokkautuu kuin itsestään ilman monimutkaisia kojejärjestelyjä, jos hoito ajoitetaan oikein!


Purennanohjaimen käytöstä vastaanotolla on saatu hyviä tuloksia lukuisilla potilailla. Esim. n. 5-6-vuotiaiden pienten lasten kohdalla tärkeintä on panostaa ensikäyntiin, jossa kojeen merkitys selvitetään tarkalleen vanhemmille. Usein pienemmät lapset innostuvat hoidosta ja hyvin mielellään täyttelevät LM-Activator™ timanttipolkua tarroilla. Isompien lasten kohdalla tilanne on jo selkeästi haastavampaa, sillä murrosiän lähestyessä motivaatio saattaa loppua. Purentavirhe on usein silloin jo kehittynyt, eikä pelkästään hampaiden puhkeamista ohjaamalla saada tuloksia. Tällöin pitää jo siirtää hampaita, mikä on kivuliaampaa. Nuorten potilaiden interseptiivisen hoidon soisi lisääntyvänkin tulevaisuudessa. Tutkimustulokset ennaltaehkäisevästä oikomishoidosta ohjaavat meillä hoidon suuntaviivat.

Säästääkö LM-Activatorin™ käyttö hoidon kokonaiskustannuksia?

Ehdottomasti kyllä. Kojeen vaatimia potilaskäyntejä on harvoin, ja nekin yleensä nopeita ja lyhyitä. Kontrollit ovat myös pääosin hoidettavissa työnjaolla, eivätkä aina vaadi hammaslääkärin läsnäoloa. LM-Activatorin™ kustannukset ovat pienet: mikäli kojetta on pidetty oikein, on mahdollista jatkossakin välttyä muulta kalliilta oikomishoidolta. Eli LM-Activatorin™ avulla on mahdollista estää purentavirheiden paheneminen ja saavutettava hoitotulos on yleensä hyvä sekä tutkimusten mukaan myös stabiili.

Mihin purentavirheisiin LM-Activator™ toimii tehokkaasti?

Kokemukseni mukaan koje sopii erinomaisesti yleisimpien purentavirheiden hoitoon. Tällaisia ovat esimerkiksi AII eli distaalipurenta, syvä- ja avopurenta, suurentunut HYP ja VYP (horisontaalinen ja vertikaalinen ylipurenta), lievät ahtaudet ja aukkoisuudet sekä huulten tai kielen toiminnalliset virheet ja saksipurennat.

Minulla on hyviä kliinisiä hoitotuloksia LM-Activatorilla™ 15 vuoden ajalta. Ahtaus korjaantuu, suurentunut horisontaalinen ylipurenta korjaantuu, traumaattinen limakalvokantoinen syväpurenta saadaan korjattua, purentavirheiden paheneminen ainakin estyy, vaikka purentavirhettä ei kokonaan saataisikaan eliminoitua tai hoidettua. Uskon vahvasti varhaiseen, ennaltaehkäisevään oikomishoitoon.”

Minna-Maria Tervonen, vastaava hammaslääkäri, HLL, EHL

LM-Activator artikkeli nro 2