LM-Activator™-purennanohjain osana suuhygienistin koulutusta ja työtä

Suuhygienistiksi kouluttautuvat tutustuvat LM-Activatorin™ käyttöön jo opiskeluaikanaan. Käytännön työssä he pystyvät hoitamaan ja ohjaamaan asiakkaita hyvin itsenäisesti oikojan laatimien ohjeiden mukaisesti. Tässä artikkelissa ortodontian opettaja Jaana Manneros kertoo, miten ortodontiaa opetetaan suuhygienistien koulutuksessa Turun ammattikorkeakoulussa ja suuhygienisti Elina Perkkiö puolestaan, miten LM-Activator™-purennanohjain toimii osana arjen työtä.

Ortodontian opettaja Jaana Manneros, Turun ammattikorkeakoulu

Ortodontia suuhygienistin koulutuksessa

Suuhygienistin koulutuksen kesto on kokonaisuudessaan noin 3,5 vuotta. Turun AMK:ssa Ortodontian perusteet -opintojakso järjestetään 2. vuoden keväällä, jolloin käsitellään teorian osalta purennan kehitys, purennan poikkeamat, purentavirheet ja oikomishoidon edellytykset. Käytännön opetuksessa opiskelijat valmistavat omista hampaistaan kipsijäljennökset sekä perehtyvät suuhygienistin rooliin oikomishoidossa.


Opintojen 3. vuoden syksyllä osaamista syvennetään perehtymällä erilaisiin kojetyyppeihin – kuten purennanohjaimiin – sekä kiinteän kojeistuksen käytännön rakentamiseen: Teemme separointia, renkaiden
valintaa, sementointia, tuubien hitsausta, brakettien kiinnitystä, ligeerausta, poistamme kiinteitä kojeita sekä käymme läpi omahoitoa. Lisäksi sekä kiinnitämme että poistamme retentiokaaria.

3. vuoden syksyllä opiskelijat tutustuvat myös LM-Activator™-purennanohjaimiin käytännön harjoituksin. He mittaavat aikaisemmin valmistamistaan kipsimalleista LM-OrthoSizerilla™ sopivan purennanohjaimen koon. Opiskelijat sovittelevat eri LM-Activator™-malleja omaan suuhunsa ja kokeilevat kojetta sekä valitsevat LM™:n ohjeistusta seuraten sopivan mallin ja koon itselleen.


Työelämään siirryttäessä yhteistyö oikojahammaslääkärin kanssa opettaa paljon, sillä oikomishoidon erikoishammaslääkärit tekevät työtä kukin omalla tavallaan.

Ortodontian opettaja Jaana Manneros, Turun ammattikorkeakoulu

LM-Activator™-purennanohjain tuo itsenäisyyttä suuhygienistin työhön

LM-Activator™-purennanohjaimeen perustuvassa hoidossa suuhygienistin rooli on melko itsenäinen. Suuhygienisti mittaa ja arvioi kojeen sopivan koon, sovittaa kojeen sekä opettaa ja motivoi potilasta kojeen käyttöön. Lisäksi suuhygienisti seuraa jatkokäynneillä purennan kehittymistä ja kojeen kuntoa ja käyttöä oikojan ohjeiden mukaan.


LM-Activator™ on miellyttävä ja helppo koje paitsi potilaalle, myös oikomishoitotiimissä aloittavalle suuhygienistille. Sovitettavan kojeen kokovalinta ja suuhun sovitus ovat yksinkertaisia toimenpiteitä. Tarvittaessa kojetta on helppo muotoilla esimerkiksi mahdollisten painokohtien poistamiseksi. Hoitohuoneessa ei tarvita suurta valmiutta tai runsaasti oikomishoidon erikoisvälineistöä. Potilaille kojeen käyttö on helppo opettaa. Käytön motivoinnissa suuhygienistiltä löytyy varmasti työkalupakillinen niksejä!

Suuhygienisti Elina Perkkiö

Suuhygienistin rooliin kuuluu seuranta ja mahdollisten ongelmien tunnistaminen

LM-Activatorin™ käyttöönottoon voi joskus liittyä haasteita, kuten että koje ei pysy yöllä suussa vaan löytyy aamulla herätessä potilaan tyynyltä. Suuhygienistin haasteena voi olla tunnistaa, tarvitseeko potilas lisää motivointia ja ohjausta kojeen käyttöön, vai voiko käyttövaikutuksien taustalla esimerkiksi se, että potilas ei kykene hengittämään nenän kautta.


Kojeen käyttöä kannattaakin ainakin hoidon alkuvaiheessa seurata potilaan täyttämän käyttöpäiväkirjan avulla. Päiväkirja ja sen seuraaminen yhdessä hammashoitolakäynneillä voi toimia myös hyvänä motivaatiokeinona.
Kontrollikäynnillä vastaanotolla tarvitsee käydä vain 2–3 kuukauden välein, mikä on huomattavasti harvemmin kuin vaikkapa kiinteillä kojeilla tehtävässä oikomishoidossa. Suuhygienisti saattaa ohjata oikomishoidossa
olevan lapsen oikojan vastaanotolle esimerkiksi silloin, kun vaihdunnassa on saavutettu toivottu vaihe tai kun purennassa (molaarisuhde ja ylipurennat) on saavutettu tietyt purentasuhteet.

Suuhygienisti ohjaa ja motivoi – onnistuminen on kuitenkin aina yhteistyötä

LM-Activatorilla™ saavutetaan toivottuja hoitotuloksia, kun sitä käytetään oikein ja säännöllisesti. Suuhygienistillä on mielestäni keskeinen rooli irtokojeiden käytön opettamisessa ja hoitoon kannustamisessa. Lapsen lisäksi myös vanhempien ohjeistamiseen ja motivointiin tulee käyttää aikaa, sillä he ovat lapsensa tukena kotona arjessa ja voivat omalta osaltaan vaikuttaa hoidon onnistumiseen. LM-Activator™-hoito onkin tiimityötä, jossa hammashoidon ammattilaiset, potilas ja vanhemmat ovat samassa joukkueessa.


LM-Activatoria™ käytetään useilla paikkakunnilla jo toisessa polvessa. Monet nykyiset aikuiset muistavat oman oikomishoitonsa purennanohjaimella ja oikein odottavat, että heidän lapsensa saavat myös oman LM-Activatorin™. He tietävät kuinka helposti ja mukavasti hampaiden ohjaaminen purennanohjaimen avulla onnistuu.

Suuhygienisti Elina Perkkiö

LM-Activator™ artikkeli nro 3